Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

marketing, reklama, obchod – smluvní partneři

Příloha č. 1

ke Směrnicí Tanga pro nakládání s osobními údaji:

Záznam o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR

osobních údajů

smluvních partnerů

TANGEM – správcem osobních údajů

 

 Jméno a kontaktní údaje správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů

 Pavel Klempíř, tel.: 777 795 860,  klempir ( @ ) clovickovani.cz

 Účely zpracování

plnění zákonných povinností především v souvislosti se vznikem a končením pracovního poměru či smluvního vztahu s výplatou mzdy či provize, případně s jinými skutečnostmi souvisejícími s pracovním či smluvním poměrem, např. Úřad práce, Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení a jiné

 Právní základ zpracování
 • zaměstnanec či smluvní zprostředkovatel udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zaměstnanec či smluvní zprostředkovatel nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto zaměstnance či smluvního zprostředkovatele,

 • zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na Tango vztahují

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zaměstnance či smluvního zprostředkovatele nebo jiné fyzické osoby,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném a společenském zájmu, který Tango svými projekty naplňuje,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Tanga či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zaměstnance či smluvního zprostředkovatele vyžadující ochranu osobních údajů.

 Popis kategorie subjektů údajů

zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé

Popis kategorie údajů
 • adresní, kontaktní a identifikační údaje

 • obrazové a zvukové záznamy, pro naplňováním cílů projektů Tanga a jejich společenského přínosu

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Včetně příjemců ve třetích zemích (mimo EU/EHP) nebo mezinárodních organizacích.

 • Tango, jako správce osobních údajů, jeho zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé, kteří údaje využívají k výkonu své činnosti

 • instituce, jimž jsou údaje sdělovány v souvislosti s plněním zákonných povinností Tanga, např. Finanční úřad a jiné

 • sdělovací prostředky, propagační materiály, internet (obrazové a zvukové záznamy,  v souvislosti s naplňováním cílů projektů Tanga a jejich společenského přínosu)

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizace

Včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 GDPR doložení vhodných záruk..

 Nedochází a nebude docházet k předávání či ukládání osobních údajů mimo EU/EHP.

 Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

 45 let

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření přijatých pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení údajů

Technická bezpečnost a opatření vycházejí z cílů informační bezpečnosti, kterými je:

 • zajištění ochrany informací během celého jejich životního cyklu, a to v úložišti, při přenosu i při jejich užití

 • informace jsou oprávněným uživatelům dostupné v okamžiku, kdy je potřebují pro svoji činnost,

 • nepřetržité zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Technickou, organizační (administrativní) a fyzickou bezpečnost a opatření zajišťujeme:

 • identifikací a autentizací (chráněnými přístupy),

 • autorizací (oprávněními),

 • odpovědností u smluvních zpracovatelů

 • antivirovými programy koncových zařízení a jejich pravidelnou aktualizací

 • školením a dodržováním základních bezpečnostních pravidel zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů

 • fyzickým zabezpečením hardware a listinných dokumentů

 Datum vyhotovení záznamu
 
Jméno a pozice osoby, které záznam vyhotovila

Pavel Klempíř, MBA

ředitel, statutární zástupce

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Tanga a Daruj hračku

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

 

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

ICT Pro
Design Trade - Koscom
Briklis
Agro CV
LEKSYS
General Logistics Systems Czech Republic
Faster CZ
technology-support
GLS-ParcelShop
ENBRA
Strojírna Vrága
TECHNOLOGY
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
ICT Pro
AVEFLOR
AGP Projekční Atelier
HIWIN
PRETOL HB
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
BETON-Těšovice
atelier-r
ALTOMA
Almita
ABI-EPG
KOVO LEDEČ
AGENTURA VELRYBA
ULBRICH
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
Applic
První hanácká BOW
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
LPW
MAG Centrum
TR Instruments
 KUBOUSEK EU holding
FAnn Retail
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
Foxon
Carling
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
PointCar-Renaulty-Renaulty-dily-Hodonin
Dokar-Ford-HB
Trojstav
mouthmouse
webnode
obchodaci
vodnanskekure
auto_janakiev
infos
manatech
eri
cemi