Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

Domov a kontaktní osoba

Příloha č. 1

ke Směrnicí Tanga pro nakládání s osobními údaji:

Záznam o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR

osobních údajů

“Domova” – organizace, zařízení a kontaktní osoby za něj   

TANGEM – správcem osobních údajů

 

 Jméno a kontaktní údaje správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů

 Pavel Klempíř, tel.: 777 795 860,  klempir ( @ ) clovickovani.cz

 Účely zpracování
 • Úspěšné naplnění a správa účasti Dárce v projektech Tanga-správce a naplnění jejich účelu

 • Za účelem vylepšování projektů a s nimi spojených služeb a nabídky Tanga-správce

 • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy, resp. nabídky projektů

 Právní základ zpracování
 • Dárce – Ježíšek udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úspěšné účasti Dárce – Ježíška v projektech Tanga-správce údajů

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Tango vztahují,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Tanga či třetí strany (např. domovů a jejich klientů, poskytovatele přepravních služeb), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu os. údajů

 Popis kategorie subjektů údajů

registrovaní uživatelé a dárci z projektů a jejich aplikací Tanga-správce osobních údajů, dále “Dárce-Ježíšek”

Popis kategorie údajů

Pro naplnění úspěšné účasti Dárce-Ježíška v projektech Tanga-správce a naplnění jejich cílů to jsou: 

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa) a Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

 • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

Za účelem vylepšování projektů Tanga-správce a jejich nabídky to jsou:

 • Údaje o návštěvě internetových stránek Tanga-správce (cookies, IP adresa)

 • Údaje o zvycích Subjektů v oblasti podobných projektů jakými jsou projekty Tanga-správce,

Pro marketingové účely vč.zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy, resp. nabídky projektů:

 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) a Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

 • Údaje o zvycích v oblasti projektů Tanga-správce a využívání služeb Tanga-správce a GLS CZ, s.r.o. – Zpracovatele v oblasti přepravy splněných přání pro Tango a jeho projekty,

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Včetně příjemců ve třetích zemích (mimo EU/EHP) nebo mezinárodních organizacích.

 • Tango-správce osobních údajů, jeho pověření zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé Tanga-správce, kteří údaje využívají k výkonu své činnosti, zajištění a zlepšení projektů Tanga-správce a jím deklarovaných služeb Dárcům-Ježíškům

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů IT služeb zajišťujících aplikace projektů – Leksys s.r.o.

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů přepravních služeb zajišťujících realizaci projektů–GLS Czech republic s.r.o

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad e-shopů zapojených do projektů Tanga-správce

 • sdělovací prostředky, propagační materiály, internet, aplikace Tanga-správce zajišťující jeho projekty (obrazové a zvukové záznamy, v souvislosti s plněním účelu účasti Domova v projektech  Tanga-správce)

 • instituce pro něž jsou údaje nutné pro výkon kontroly, dozoru, dohledu atd.  spojených s výkonem veřejné moci (FÚ ap.)

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizace

Včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 GDPR doložení vhodných záruk..

 Nedochází a nebude docházet k předávání či ukládání osobních údajů mimo EU/EHP.

 Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

 5 let od posledního přihlášení

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření přijatých pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení údajů

Technická bezpečnost a opatření vycházejí z cílů informační bezpečnosti, kterými je:

 • zajištění ochrany informací během celého jejich životního cyklu, a to v úložišti, při přenosu i při jejich užití

 • informace jsou oprávněným uživatelům dostupné v okamžiku, kdy je potřebují pro svoji činnost,

 • nepřetržité zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Technickou, organizační (administrativní) a fyzickou bezpečnost a opatření zajišťujeme:

 • identifikací a autentizací (chráněnými přístupy),

 • autorizací (oprávněními),

 • odpovědností u smluvních zpracovatelů

 • antivirovými programy koncových zařízení a jejich pravidelnou aktualizací

 • školením a dodržováním základních bezpečnostních pravidel zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů

 • fyzickým zabezpečením hardware a listinných dokumentů

 Datum vyhotovení záznamu

 záznam zpracování platný od 25.5.2018

Jméno a pozice osoby, které záznam vyhotovila

Pavel Klempíř, MBA

ředitel, statutární zástupce

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Děkujeme, že nám dáváte šanci být z vozíků k něčemu, pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

 

.t-support.

 

.Hrdy_partner_Daruj_hracku_ICT-Pro-bok.

 

.strojirna vraga.

 

.

Coloseum_hrdy_300.

 

.pcsinek.

Hrdí partneři mobility

 Děkujeme, za servisování, abychom my, z vozíků, vůbec mohli pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

carset vyskov

Kompletní a špičkové servisní služby všech značek, typů a druhů

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Děkujeme za pomoc se zajištěním galaprogramu předání

.maierkorduletch.

 

.manatech.

 

  .vysilamezive.

 

 .KD ostrov.

 

.Zvuk soundcontrol.

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

 

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

Maier & Korduletsch Maziva k.s.
DRAPS
Nadace Multicraft
Kreston A&CE Audit
Coloseum nemovitosti
Duo trans
Online4u
Lamacars
Lomax
ICT Pro
Agro CV
General Logistics Systems Czech Republic
technology-support
GLS-ParcelShop
Strojírna Vrága
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
AGP Projekční Atelier
HIWIN
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
atelier-r
KOVO LEDEČ
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
TR Instruments
FAnn dětem
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
webnode
obchodaci
vodnanskekure
infos
manatech