Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

Jak a proč zpracováváme osobní údaje, Dětí – klientů, osob – příjemců pomoci, splněných přání

Zde najdete vzor Záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR

 

Jaké, jak a z jakých důvodů údaje zpracováváme:

 

JMÉNO

proč  ho

 zpracováváme

– pro zařazení do projektu

– bez něj neexistuje možnost, jak zajistit nabídku přání Dárcům – Ježíškům a tím i jeho úspěšné plnění 

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

– pro zajištění nosných základních prvků projektu: cílenosti,   transparentnosti, lidskosti – naplnění pojmu „človíčkování“

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano, pouze jméno (bez příjmení)

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob a jejich přání

– je doplněné automaticky generovaným kódem

– nikdy není dané do jakékoliv souvztažnosti, vazby či souvislosti s  jakýmkoliv obrazovým či zvukovým záznamem

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

– pro zajištění nosných základních prvků projektu: cílenosti, transparentnosti, lidskosti – naplnění pojmu „človíčkování“

– (doplněné kodem a kodem přání) na adresním štítku kurýra GLS či ostatních přepravců využívaných například e-shopy proto, abychom mohli přání správně fyzicky zkontrolovat, zdali souhlasí s přáním Dítěte – Klienta, Osoby, fyzicky ho zkontrolovat, včetně jeho kvality a přiřadit ke správnému domovu – zařízení – projektu

– (doplněné kodem a kodem přání) přímo na dané věci pak pro orientaci Domova – zařízení – projektu a správné přiřazení a připravení dárku správnému Dítěti-klientovi, osobě pod stromeček

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

·   e-balik.cz (kurýr GLS)

 PŘÍJMENÍ

proč  ho

 zpracováváme

– výhradně pro interní orientaci Domova – kontaktní osoby v aplikaci a v jím zadaných Dětech – Klientech, osobách a jejich přáních

– pro statistické analýzy, jejichž cílem je omezení neskromnosti, nepokory a nerespektu autora přání k  Dárcům – Ježíškům a Tangu, organizátorům projektu a jeho partnerům

– Příklad: Dítě – Klient, Osoba si jeden rok přeje mobilní telefon a následující rok si přeje nový znovu. Proč? Buď je neskromný nebo se k němu choval špatně, rozbil či ztratil ho ap. – vše je ovšem špatné a toto chování nelze tolerovat a už vůbec ne podporovat, stejně jako to neděláme doma v  rodinném prostředí při špatném zacházení našich dětí s darovanými věcmi

– není v zájmu Tanga, organizátora, ani Domova zneužívat dobrotu, empatii a pochopení Dárců-Ježíšků, partnerů,naopak, je to v přímém rozporu s filozofií Tanga, organizátorů projektu a výchovnými cíli Domovů  

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– NE – NIKDY

– pouze prvním písmenem příjmení, v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přání, pro lepší orientaci Dárců – Ježíšků, s ohledem na více stejných křestních jmen

kde

zpracováváme

– aplikace.daruj-hracku.cz

– e-balik.cz (kurýr GLS)

DOMOV,  ZAŘÍZENÍ,  PROJEKT

proč  ho

 zpracováváme

– bez přiřazení Dítěte – Klienta, Osoby k Domovu, není možné projekt jakkoliv zrealizovat

– musíme vědět, kterému Domovu – zařízení, projektu splněné přání přiřadit, předat, poslat

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob a jejich přání

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z  kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které, komu a odkud z  celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

– na adresním štítku kurýra GLS aby věděl, kam splněné přání  doručit

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

·   e-balik.cz (kurýr GLS)

DATUM  NAROZENÍ

proč  ho

 zpracováváme

– pro identifikaci Dítěte – Klienta, Osoby, kdy Dětí – Klientů, Osob stejného jména a počátečního jména příjmení mohou být, v rozsahu projektu, i desítky

– pro automatizovaný výpočet  věku – zaokrouhleně

– vedle důležitého kritéria výběru pro Dárce – Ježíšky, je i důležitým kontrolním prvkem, aby věku (ale i zájmům a stavu) přání odpovídalo

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– nepouze automatizovaně a zaokrouhleně vyčíslený věk, který je v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přání

– pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

– plní kontrolní roli ve vztahu k přání

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

ZÁJMY

proč  ho

 zpracováváme

– zajištění lidského rozměru projektu a jeho odlišení  od technokratického „studeného“ seznamu „kod a věc k  poslání“, tedy zabezpečení toho, co dělá člověka člověkem

– pro ztotožnění se Dárce – Ježíška s  Dítětem – Klientem, Osobou, autorem přání

– pro  přiblížení Dítěte – Klienta, Osoby Dárci – Ježíškovi a umění vnímat situaci, a potřeby Dítěte – Klienta, Osoby

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přáníje pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

– plní kontrolní roli ve vztahu k přání

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

ZNEVÝHODNĚNÍ

proč  ho

 zpracováváme

– základní a nejzásadnější prvek, motiv a důvod samotné existence a organizace projektu

– nositel charakteru lidského rozměru projektu a jeho odlišení  od technokratického „studeného“ seznamu „kod a věc k  poslání“, tedy zabezpečení toho, co dělá člověka člověkem

– pro orientaci se Dárce – Ježíška v  Dětech – Klientech, Osobách, autorem přání

– pro  přiblížení Dítěte – Klienta, Osoby Dárci – Ježíškovi a umění vnímat situaci, a potřeby Dítěte – Klienta, Osoby

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přánípouze obecným pojmem bez bližší specifikace

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

PŘÁNÍ

proč  ho

 zpracováváme

– samotný důvod existence a organizování projektu

– cíl projektu

– pro orientaci se Dárce – Ježíška v  Dětech – Klientech, Osobách a přáních

– pro  přiblížení Dítěte – Klienta, Osoby Dárci – Ježíškovi

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přání

– je pro Dárce – Ježíšky důvodem a cílem účasti v projektu

– je jedním z hlavních kritérií – prvků, pro vyhledávání, výběr a rozhodnutí, které a komu z celého seznamu zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

ZDŮVODNĚNÍ  PŘÁNÍ

proč  ho

 zpracováváme

– pro orientaci Dárce – Ježíška v  Dětech – Klientech, Osobách a jejich přáních

– pro  přiblížení Dítěte – Klienta, Osoby, jeho přání a jeho zdůvodnění  Dárci – Ježíškovi

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přání (v detailu daného  přání)

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí, které a komu ze  zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

MALOVANÉ  PŘÁNÍ

proč  ho

 zpracováváme

– je základní dokument celého projektu

– je základním lidským prvkem  projektu

– je nositelem oslovení Dárců – Ježíšků

– obsahuje pouze křestní jméno a zaokrouhlené číslo věku 

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– v seznamu Dětí – Klientů, Osob  a jejich přání (v detailu daného  přání)

– je pro Dárce – Ježíšky jedním z hlavních kritérií pro rozhodnutí, které a komu ze  zařazených Dětí – Klientů, Osob, přání splní

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

·   daruj-hracku.cz

·   sociální sítě

·   propagační materiály

OBRAZOVÝ  a  ZVUKOVÝ ZÁZNAM   z  malování a předávání  přání

proč  ho

 zpracováváme

– zpracováváme a prezentujeme pouze jako ilustrační, atmosféru,  událost a význam projektu zprostředkující

– vždy bez souvislosti a vazby na jakoukoliv identifikaci, tedy identifikaci či souvztažnost se jménem, místem pobytu Dětí – Klientů, Osob či Domovem (vyjma záznamů převzatých například na sociálních sítích)

– pro podporu a prezentaci Daruj hračku a projektů Tanga a jejich cílůpro motivaci veřejnosti a společnosti k zapojení se do Daruj hračku a projektů Tanga a jejich cílů

– pro vzdělání, osvětu, motivaci veřejnosti a společnosti k etickému jednání obecně

je  vidět ?

kde,  proč  a  jak

– ano

– výhradně jako ilustrační a zprostředkující atmosféru,  událost, význam a splnění cílů projektu

– vždy bez souvislosti a vazby na jakoukoliv identifikaci, tedy identifikaci či souvztažnost se jménem, místem pobytu či domovem (vyjma záznamů převzatých například na sociálních sítích)

– sociální sítěwebypropagační materiály projektu

kde

zpracováváme

·   aplikace.daruj-hracku.cz

·   daruj-hracku.cz

·   sociální sítě

·   propagační materiály

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Děkujeme, že nám dáváte šanci být z vozíků k něčemu, pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

 

.t-support.

 

.ict-pro.

 

.strojirna vraga.

 

.

Coloseum_hrdy_300.

 

.pcsinek.

Hrdí partneři mobility

 Děkujeme, za servisování, abychom my, z vozíků, vůbec mohli pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

carset vyskov

Kompletní a špičkové servisní služby všech značek, typů a druhů

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Děkujeme za pomoc se zajištěním galaprogramu předání

.maierkorduletch.

 

.manatech.

 

  .vysilamezive.

 

 .KD ostrov.

 

.soundcontrol.

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

  

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

fatra
Coloseum nemovitosti
Duo trans
Online4u
ICT Pro-2
Lamacars
Orvest
Lomax
Vabex
Linde
ICT Pro
Agro CV
General Logistics Systems Czech Republic
Faster CZ
technology-support
GLS-ParcelShop
Strojírna Vrága
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
AVEFLOR
AGP Projekční Atelier
HIWIN
PRETOL HB
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
atelier-r
ABI-EPG
KOVO LEDEČ
AGENTURA VELRYBA
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
První hanácká BOW
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
LPW
TR Instruments
FAnn Retail
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
Foxon
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
mouthmouse
webnode
obchodaci
vodnanskekure
infos
manatech
eri