Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

Domov a kontaktní osoba

Příloha č. 1

ke Směrnicí Tanga pro nakládání s osobními údaji:

Záznam o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR

osobních údajů

“Domova” – organizace, zařízení a kontaktní osoby za něj   

TANGEM – správcem osobních údajů

 

 Jméno a kontaktní údaje správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů

 Pavel Klempíř, tel.: 777 795 860,  klempir ( @ ) clovickovani.cz

 Účely zpracování
 • Úspěšné naplnění a správa účasti Dárce v projektech Tanga-správce a naplnění jejich účelu

 • Za účelem vylepšování projektů a s nimi spojených služeb a nabídky Tanga-správce

 • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy, resp. nabídky projektů

 Právní základ zpracování
 • Dárce – Ježíšek udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

 • zpracování je nezbytné pro splnění úspěšné účasti Dárce – Ježíška v projektech Tanga-správce údajů

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Tango vztahují,

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Tanga či třetí strany (např. domovů a jejich klientů, poskytovatele přepravních služeb), kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu os. údajů

 Popis kategorie subjektů údajů

registrovaní uživatelé a dárci z projektů a jejich aplikací Tanga-správce osobních údajů, dále “Dárce-Ježíšek”

Popis kategorie údajů

Pro naplnění úspěšné účasti Dárce-Ježíška v projektech Tanga-správce a naplnění jejich cílů to jsou: 

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa) a Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

 • Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

Za účelem vylepšování projektů Tanga-správce a jejich nabídky to jsou:

 • Údaje o návštěvě internetových stránek Tanga-správce (cookies, IP adresa)

 • Údaje o zvycích Subjektů v oblasti podobných projektů jakými jsou projekty Tanga-správce,

Pro marketingové účely vč.zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy, resp. nabídky projektů:

 • Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa) a Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

 • Údaje o zvycích v oblasti projektů Tanga-správce a využívání služeb Tanga-správce a GLS CZ, s.r.o. – Zpracovatele v oblasti přepravy splněných přání pro Tango a jeho projekty,

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Včetně příjemců ve třetích zemích (mimo EU/EHP) nebo mezinárodních organizacích.

 • Tango-správce osobních údajů, jeho pověření zaměstnanci a smluvní zprostředkovatelé Tanga-správce, kteří údaje využívají k výkonu své činnosti, zajištění a zlepšení projektů Tanga-správce a jím deklarovaných služeb Dárcům-Ježíškům

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů IT služeb zajišťujících aplikace projektů – Leksys s.r.o.

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad poskytovatelů přepravních služeb zajišťujících realizaci projektů–GLS Czech republic s.r.o

 • Smluvní Zpracovatelé údajů z řad e-shopů zapojených do projektů Tanga-správce

 • sdělovací prostředky, propagační materiály, internet, aplikace Tanga-správce zajišťující jeho projekty (obrazové a zvukové záznamy, v souvislosti s plněním účelu účasti Domova v projektech  Tanga-správce)

 • instituce pro něž jsou údaje nutné pro výkon kontroly, dozoru, dohledu atd.  spojených s výkonem veřejné moci (FÚ ap.)

Informace o případném předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP) nebo mezinárodní organizace

Včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 GDPR doložení vhodných záruk..

 Nedochází a nebude docházet k předávání či ukládání osobních údajů mimo EU/EHP.

 Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů

 5 let od posledního přihlášení

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření přijatých pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení údajů

Technická bezpečnost a opatření vycházejí z cílů informační bezpečnosti, kterými je:

 • zajištění ochrany informací během celého jejich životního cyklu, a to v úložišti, při přenosu i při jejich užití

 • informace jsou oprávněným uživatelům dostupné v okamžiku, kdy je potřebují pro svoji činnost,

 • nepřetržité zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Technickou, organizační (administrativní) a fyzickou bezpečnost a opatření zajišťujeme:

 • identifikací a autentizací (chráněnými přístupy),

 • autorizací (oprávněními),

 • odpovědností u smluvních zpracovatelů

 • antivirovými programy koncových zařízení a jejich pravidelnou aktualizací

 • školením a dodržováním základních bezpečnostních pravidel zaměstnanců a smluvních zprostředkovatelů

 • fyzickým zabezpečením hardware a listinných dokumentů

 Datum vyhotovení záznamu

 záznam zpracování platný od 25.5.2018

Jméno a pozice osoby, které záznam vyhotovila

Pavel Klempíř, MBA

ředitel, statutární zástupce

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Tanga a Daruj hračku

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

 

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

ICT Pro
Design Trade - Koscom
Briklis
Agro CV
LEKSYS
General Logistics Systems Czech Republic
Faster CZ
technology-support
GLS-ParcelShop
ENBRA
Strojírna Vrága
TECHNOLOGY
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
ICT Pro
AVEFLOR
AGP Projekční Atelier
HIWIN
PRETOL HB
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
BETON-Těšovice
atelier-r
ALTOMA
Almita
ABI-EPG
KOVO LEDEČ
AGENTURA VELRYBA
ULBRICH
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
Applic
První hanácká BOW
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
LPW
MAG Centrum
TR Instruments
 KUBOUSEK EU holding
FAnn Retail
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
Foxon
Carling
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
PointCar-Renaulty-Renaulty-dily-Hodonin
Dokar-Ford-HB
Trojstav
mouthmouse
webnode
obchodaci
vodnanskekure
auto_janakiev
infos
manatech
eri
cemi