Chcete vědět, komu pomáháme a co darovat? Komu splníte přání?

Vstupte do databáze dětí a přání a vyberte si   »

Jak darovat?

let

domovů

dětí

přání

 

VSTUP PRO POMOC MANAŽERŮM NA VOZÍČCÍCH   »

Daruj hračku - Tango, manažeři na vozíčcích, co dám, to dostanu, děkujeme

Důkazy místo slov - autentická videa

                 

                 

                 

DH 2021: přípravy 25. ročníku jsou v plném proudu, 2020 splnil zcela přesně 3.899 konkrétních přání (80%), za 7,266 mil

                                     

Drazí Ježíšci, partneři, přispěvatelé, přátelé - přijměte naše poděkování Vaše naplnění slov "V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE", které přineslo rekordní výsledek za posledních 7 let. a zároveň přijměte pozvání k již 25. ročníku nejstaršího a autorského projektu v ČR a splnění některého přání 2500 dětí či klientů ze 70 míst ČR, které nemá kdo, či za co pod stromeček splnit. Podívejte se na video, které Vám ukáže jak vypadá Daruj hračku od malovaných přání dětí a klientů s různými handicapy v domovech a zařízeních celé České republiky, přes svozy GLS – Česká republika, Online4u - weby a programování na míru, příjem, třídění, zvláštní a doslova srdečnou misi AČR, Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov, stejně jako studentů SPŠ stavební Havlíčkův Brod, až po odhalení hromady splněných, její rozdávání a nakonec samozřejmě konečnou radost z toho, co by bez Vás - Ježíšků, přispěvatelů a partnerů, bez ZP manažerů Tango Daruj hračku zkráta nebylo. Ve videu jsou i dva autentické příběhy dívek z dětsého domova, které Daruj hračku provází životem 10, resp. 17 let...

 

25. let existence a činnosti Tanga, kdy jen v 2014-2020 zorganizovali splněná přání za 47,07 mil

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s, manažeři na vozíčcích, založil 22.11.1994 Pavel Klempíř s cílem poskytnout uplatnění lidem se znevýhodněním, a to na základě osobní zkušenosti s úrazem páteře při vrcholovém sportu. Nikdy se svými kolegy nechtěl fungovat na bázi nadace a dalších podobných organizací,které se již tehdy netěšily dobré pověsti. Cíl byl jasný - ukázat, že i člověk na vozíku umí pracovat a být velmi užitečný, dostane-li k tomu šanci - a právě její absence je tou nějvětší bariérou, narozdíl od všeobecnho názoru, že je to nájezd na chodník či schody. Přes ty vám nakonec vždy někdo pomůže...ale co s prázdným životem..dlouhá desetiletí..

 

Jako první v ČR přišli s myšlenkou plnění vánočních snů dětem a lidem, jimž je nemá kdo či za co splnit a zároveň jít příkladem a být ispirací mnoha zdravým, ale i znevýhodněnýmn, kteří se ocitli ve stejných situacích, že stojí za to zabojovat a vždy člověk může k něčemu být, jen zkrátka s jinými dispozicemi. Ale srdce a život zůstává.

 

PARADOXEM a zároveň vlastně NEJLEPŠÍ REFERENCÍ, že si nikdy "nehrabali pod sebe" (výpis z OR a sbírka listin) a pracovali proto, co si vytyčili jako cíl, jsou na jedné straně dosažené počty dětí, domovů, splněných přání v tunách i milionech korun a na straně druhé to, že sami bojují s prostředky na nákup vozidel, které jim umožní ve své činnosti pokračovat - ta poslední byla 14 a 21 stará. Více zde - TRANSPARENTNÍ ÚČET a Reportáž České televize

 

2021: PROBLÉM s autem je poloviční! Organizátoři - vozíčkáři Tango již mají čím jezdit, chybí 560 tis. na druhý vůzTRANSPARENTNÍ ÚČET

                                                                           

Jsou 3 věci, které jsou Alfou a Omegou možnosti zapojení ZP manažerů a naší práce: telefon, internet a auto. A právě AUTO už je jako naše prokletí. Potřebujeme alespoň sedmimístné s variabilními sedačkami. Minulého Renault Espace Grand nám ukradli v Brně, i s novým invalidním elektrickým vozíkem pro jednoho z našich kolegů a i přes polepení auta ze všech stran, že jím vozíme ZP kluky a holky, ho prostě nějaká, doslova hyena, ukradla. Horko těžko jsme sehnali náhradu, která je teď už více v servisu a která nás už 7x nechala, i s kluky na vozíku v autě, stát mezi poli a lesy. Díky V8m, přáteleé již můžeme jedním vozem jezdit ! TEĎ VÁŽNĚ POTŘEBUJEME POMOCI MY, na druhý vůz stále nemáme - založili jsme TRANSPARENTNÍ ÚČET

DH 2020: splněno za 7,266 milionu - děkujeme!

Na 69 místech ČR se 2.825 dětem a klientům, díky Vám, milí Ježíšci, splnila jejich přání. Pod stromečky jste, drazí Ježíšci, poslali více než 6 tun snů, které nemá kdo či za co splnit. Snů, z nichž některé jsou "jen" ty pro radost z dárku od Ježíška a jiné jsou věcmi do prvního bydlení, ke studiu, ke sportu, koníčkům, uplatnění, seberealizaci či usnadnění života. To vše je Daruj hračku, tak velmi je o životě a tak hluboce jde, jako vůbec první projekt tohoto druhu v ČR, již od roku 1997, vždy k podstatě věci.

 

Tango: jsme na vozících a vánoce máme celý rok

Tango, manažeři na vozíčcích totiž doslova celý rok pracujeme na tom, abychom věděli, kolik budeme moci v září oslovit domovů a zařízení a s GLS – Česká republika, Online4u.cz pracujeme na dalších zlepšeních a vychytávkách pro Vás, milí Ježíšci. My, ZP manažeři Tanga známe hodnotu každé pomoci dobře, protože Daruj hračku chystáme doslova celý rok - chcete nám stát po boku? Pomůže nám každá koruna trvalého příkazu, která přinese nejen DH 2018, ale práci ZP lidem, děkujeme.

 

Inspirace námi funguje !

"Milý Ježíšku", "Stromy splněných přání" (po celé ČR) a nyní nejnověji Českým rozhlasem realizovaná "Ježíškova vnoučata" - to vše jsou námi inspirované, filozoficky a principiálně, mnohdy i aplikačně, technicky a systémově napodobené projekty podle Daruj hračku, který byl v ČR první, je náš autorský, nejstraší a nejrozsáhlější. Jsme nesmírně rádi a doslova pyšní, že inspirujeme ostatní! Tím plníme jeden ze svých základních cílů, který jsme si vytyčili při našem samotném vzniku - INSPIROVAT - ukazovat cestu a že to jde a co vše jde. V našem případě i z vozíků. A to již v zimě 1992, při naší první takto zaměřené akci.

 

Žárlivost a "konkurenci" ponecháváme jiným, kteří nepochopili, že do této oblasti neopatří, že na místě je spíše otevřené srdce, pokora a přejícnost druhému - tedy altruismus. Čím více podoných projektů, tím lépe. Důležité je, aby se organizátoři uměli vždy dívat spíše na cíl, podstatu a očima těch, jimž chtějí pomoci, než na vlastní marketing organizátora, kde se někdy podstata tak trochu, pod povrchností, vytrácí.

 

Již od ledna 1992 (až do roku 1996) jsme, ještě jako skupinka amatérů, zrealizovali ve staré sportovní hale v Havlíčkově Brodě první akci na pomoc dětem s různými handicapy, prostřednictvím dětí zdravých, sportujících - již tehdy po názvem projeku Děti dětem. Potřeba dát tomu co děláme nějaký rámec nás vedla k založení v listopadu 1994 Tanga, manažerů na vozíčcích, jako agentury proto, že jsme jednak chtěli ukázat, že i člověk s jakýmkoliv znevýhodněním umí a dokáže pracovat a být užitečný, pokud k tomu dostane šanci a jednak proto, že jsme se nechtěli schovávat za nějaké nadace či fondy, ale nést si odpovědnost za to co a jak děláme.

 

V roce 1997 jsme zrealizovali první ročník Daruj hračku, jako našeho autorského projektu - a prvního svého druhu v ČR. Od té doby v běhu času vzniklo, námi inspirováno, nepočítaně obdobných projektů a napočítaně lidí se znevýhodněním dostalo práci a šanci na uplatnění podle našeho modelu, kdy takový člověk může pracovat z domu. Dnes je tato praxe běžná i u zdravých lidí, ovšem v roce 1994, kdy jsme s tím, jako první v ČR přišli, to byla věc doslova revoluční, převratná a nemyslitelná - nechat někoho pracovat z domu...

 

Děkujeme všem partnerům, přátelům a podporovatelůmlům, že můžeme být a tedy můžeme INSPIROVAT, jak dokazují i všechny ostaní námi následované a na našem principu založené výše uvedené projekty, za jejichž následování nás a naší inspirace jsme rádi, protože to znamená, že to, co děláme, děláme dobře a kterým přejeme hodně zdaru a úspěchů, protože podstata není v tom kdo a jak pomáhá a je "větší machr", ale podstatný je příjemce pomoci, její smysluplnost, neformálnost, podstata a člověk samotný.

 

Z "jedné kačky" jich naděláme nejméně 7

Výstižněji to napsat nelze.

Proč?

Protože 1 koruna na naši činnost a fungování přinese výsledek:

1- ve splněných přáních (těch je rok co rok kolem 3 tisíc v hodnotě 6-7 milionů korun-děkujeme Ježíšci),

2- v uplatnění a doslova plných životech našich ZP manažerů,

3- v inspiraci a vodítku pro organizátory dalších podobných projektů,

4- v inspiraci firem pro zaměstnávání a poskytování uplatnění ZP lidem,

5- v inspiraci samotných ostatních ZP lidí, že stojí za to to nevzdat

6- v inspiraci příbuzných ZP lidí, že se dá vždy najít cesta

7- v inspiraci veřejnosti - obecné i podnikatelské, k etickému a společensky odpovědnému jednání a postojům,

 

..a každá z těchto námi ovlivněných oblastí dokáže přinést mnohem a mnohem větší hodnotu, než je ta úvodní "koruna pro nás" - naše výsledky, hitorie, reference a ocenění jsou tím nejlepším faktickým a autentickým důkazem.

   

Daruj hračku je o životě, prosíme plňte srdcem i rozumem.

Ježíšci čtěte, jak darovat srdcem a rozumem. Máte-li představu o výši, za kolik chcete přání splnit - splňte prosíme přednostě raději jedno dražší, než v té samé hodnotě 10 levnějších, protože na ty se Ježíšek, který například nemá takový rozpočet, vždy najde. A Vy vedle splnění přání, které by zůstalo třeba nevyslyšeno, umožníte navíc i dalším 10 Ježíškům se zapojit. Ježíškům, kteří mají chuť a srdce pomoci i přesto, že jim jejich možnosti nejsou takové, aby splnili některé dražších přání, která obvykle zbývají, ale mohli by splnit některé z levnějších. Děkujeme, že tím myslíte více na autory přání a ostatní Ježíšky, než na sebe.

 

Děkujeme, že jste znovu s námi, děkujeme že Vaší účastí v Daruj hračku umožňujete, mimo splněných přání, dát uplatnění a náplň života dalším znevýhodněným lidem tak, jako to svým partnerstvím dělají i naši partneři, kdy i jménem GLS – Česká republika, LEKSYS Olomouc a jménem Tanga, manažerů na vozíčcích s nimiž se všemi tvoříte, jako Ježíšci, skvělý tým, děkujeme.

 

Pavel Klempíř, MBA, ředitel Tango a Daruj hračku

Inspirace, šance na život

The Very Best Coolers You Can Buy Right Now – The Kitchn

ArticleN227 permachill vs yeti 2021 As I briefly mentioned, the koozies and tumblers are made of stainless steel, while the coolers are made of a hard plastic with spray foam insulation in between the double-walls. Because they don’t fit as much as a hard cooler, soft coolers are perfect for day trips or outings with […]

Www.siamoption – Trevor Blake

อ่านN933 การยืนยันตัวตน iq option 2021 บัญชีทดลอง – บริษัท มีบัญชีทดลองซึ่งเป็นสัญญาณว่าโบรกเกอร์ต้องการที่จะทำให้ผู้ค้าทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มได้ง่าย.หลักคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นใน บริษัท และนอกจากนี้ภายในการค้าก็เป็นส่วนสำคัญของบุคลิกของคุณเนื่องจากจิตวิทยาเข้ามามีบทบาทด้วย.การหมดอายุมีตั้งแต่ 5 นาทีถึงบางชั่วโมง.การซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นหรือตัวเลือกทางเลือกดิจิทัลตามที่อ้างถึงโดยทั่วไปทำให้ผู้ค้ามีความยืดหยุ่นและการเลือกมากกว่าการซื้อขายตัวเลือกประเภทมาตรฐาน.ในความเป็นจริงคนส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีการซื้อขายนี้จะประสบความสำเร็จเพราะมันตรงไปตรงมาเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันอื่น ๆ ของพวกเขา.หากตัวเลือกจ่าย 70% ให้กับผู้ชนะพวกเขาจะเรียกเก็บเงิน 30% ไปยังด้านที่ลดลง (หากพวกเขาจะได้รับ 50% ของผู้ค้าในทุกแง่มุมของตัวเลือก).แม้ว่าคู่สมรสทั้งสองจะรักกันอย่างจริงใจในบางครั้งพวกเขาก็ค้นพบว่าตัวเองห่างไกลจากกันมากขึ้นและเข้าใกล้การหย่าร้าง ผู้ค้ามากกว่า 50,000 รายสมัครรับจดหมายข่าว DTA ซึ่งให้คำแนะนำในการจัดหาและคำแนะนำการซื้อขายฟรีและสรุปวิธีการเข้าถึงหลักสูตรการซื้อขายล่วงหน้า.เครื่องคำนวณนายหน้าทางอินเทอร์เน็ตจะแสดงค่าธรรมเนียมนายหน้ารวมถึงราคาที่แตกต่างกันที่เรียกเก็บในธุรกรรมของคุณ.บริการที่คุณได้รับจาก ForexWebtrader นั้นเหมือนกับ Finexo ซึ่งเป็นความจริง – ฝ่ายบริการลูกค้าเหมือนกันและกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น.สำหรับผู้ค้าตัวเลือกไบนารีเพียงแค่คาดการณ์มูลค่าการขายด้วยสินทรัพย์พื้นฐานซึ่งอาจเป็นดัชนีสินค้าคงคลังสินค้าคงคลังหรือคู่แลกเปลี่ยน.หากคุณเป็นมือใหม่ในการซื้อขายด้วยไบนารีคุณสมบัติต่างๆเช่นอินเทอร์เฟซที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือคือสิ่งสูงสุดที่คุณอาจมองหาอย่างไรก็ตามคนอื่น ๆ – ผู้ค้าขั้นสูงพิเศษ – อาจพยายามมองหาวิธีการโบนัสที่ดีหรือแม้แต่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์ม.ด้วยการคลิกที่ลูกศรหรือเลือกชื่อที่เป็นไปได้และคุณเป็น.คุณจะได้รับสัญญาณแจ้งทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลซึ่งสะดวกเป็นอย่างยิ่งสำหรับพ่อค้าที่มีงานยุ่งที่กลับมา – The-go.สำหรับการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นมันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในระดับหนึ่ง อัลกอริทึมการค้นหาแบบไบนารี ตามที่ใช้ในตลาด Forex คำว่า ‘บัญชีแยก’ หมายถึงบัญชีประเภทหนึ่งที่โบรกเกอร์ใช้เพื่อแยกทรัพย์สินของผู้ซื้อออกจากทรัพย์สิน.เพื่อปรับการผสานรวม EV ในปริมาณที่มากเกินไปและกระจายอำนาจให้กับระบบกริดอย่างแท้จริงเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงเปิดตัวเพื่อใช้เป็นภาพวาดสำหรับกริดในยุคต่อไปนี้.หากมีใครซื้อขาย S&P 500 จากกราฟรายชั่วโมง ATR คือ 12.7 […]

Hned od počátku projektu Daruj hračku je cílem jeho autorů a organizátorů, Tanga, manažerů na vozíčcích, nejen pochopitelná pomoc do domovů a na místa, kam by "Ježíšek" neměl tak úplně jednoduchou cestu nebo ji třeba zkrátkna "neměl jak najít", ale i poskytnutí uplatnění a šance něčím zase v životě být zdravotně znevýhodněným lidem, kdy i sám název Tango je odvozen od značky invalidního vozíčku.

 

Námi samotnými INSPIRUJEME z našich vozíků zdravé, aby se naučili býti člověku člověkem, aby dokázali dát šanci dalším ZP lidem a inspirujeme a dáváme odvahu ostatním znevýhodněným našimi životy a OSOBNÍMI PŘÍBĚHY. A Vy - veřejnost, partneři, Ježíšci nám v tom pomáháte - podívejte se na osobní příběhy nových manažerů Tanga, kteří i díky Vám dostali uplatnění v něm a Daruj hračku - Monika Kosinková, Martin Beneš, Patrik Králík, Pepík Meyer, Aleš Vaněk. DĚKUJEME VÁM !

33 tun za 39,9 milionu

Takové je "skóre" splněných přání ročníků 2014 až 2019 ! To na akci organizovanou několika lidmi z vozíků není tak špatné, co myslíte. Samozřejmě, že veliké poděkování patří Vám všem Ježíškům, kteří jste ty dárky sehnali a koupili, vložili do každého z nich doslova kus sebe a díky všem našim partnerům - bez Vás by nebylo Tanga, Daruj hračku a splněných přání ! Děkujeme GLS – Česká republika a technology-support s.r.o..

Slavnostní předání 2017

+++

Média - reportáže - weby - návštěvnosti

                 

                 

                 

řešení problému a dotazy na dárek
darce@daruj-hracku.cz

Podpořit manažery na vozíku

každých pravidelných 50-200 Kč (potvrdíme), je nám důležitým kamínkem v mozaice zabezpečení činnosti a realizace projektu – více zde

HRDÍ PARTNEŘI

Děkujeme, že nám dáváte šanci být z vozíků k něčemu, pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

 

.t-support.

 

.ict-pro.

 

.strojirna vraga.

 

.

Coloseum_hrdy_300.

 

.pcsinek.

Hrdí partneři mobility

 Děkujeme, za servisování, abychom my, z vozíků, vůbec mohli pracovat a společně pomoci tisícům dětí a lidí

carset vyskov

Kompletní a špičkové servisní služby všech značek, typů a druhů

PARTNEŘI PŘEDÁNÍ

Děkujeme za pomoc se zajištěním galaprogramu předání

.maierkorduletch.

 

.manatech.

 

  .vysilamezive.

 

 .KD ostrov.

 

.soundcontrol.

Hrdí mediální partneři

Zde si stáhněte banner Daruj hračku a umístěte na svůj web, rádi vás zařadíme mezi Ježíškovi hrdé mediální partnery

  

Nejen srdcem – i rozumem

Nejen srdcem – i rozumem

více levnějších nebo jedno dražší přání – mrkněte zde, proč a řekněte nám svůj názor:

SMYSLUPLNĚJŠÍ JE SPLNIT

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

DĚKUJEME "JEŽÍŠKŮM"

Facebook

Respect Group
Coloseum nemovitosti
Duo trans
Online4u
ICT Pro-2
Lamacars
Orvest
Lomax
Vabex
Linde
ICT Pro
Agro CV
General Logistics Systems Czech Republic
Faster CZ
technology-support
GLS-ParcelShop
Strojírna Vrága
GASTON-Giana
Badger Meter Czech Republic
AVEFLOR
AGP Projekční Atelier
HIWIN
PRETOL HB
Cominvest CZ
JOHNNY SERVIS
atelier-r
ABI-EPG
KOVO LEDEČ
AGENTURA VELRYBA
ZENPHARMA PRAHA
Jiří Dostál GET automotive
První hanácká BOW
SolidVision
Futures Contproduct
BIBUS
LPW
TR Instruments
FAnn Retail
DT-Vyhybkarna-strojirna
TBA-Plastove-obaly
Foxon
TASY_pneu
Carset-autoservis-Vyskov
Pajero
PC sinek
ABCpack
mouthmouse
webnode
obchodaci
vodnanskekure
infos
manatech
eri